!Everyone has something important to say

هر فرد چیزهای زیادی برای گفتن دارد!

_

اتفاقات روزمره یا مجموعه تفکرات شما میتواند شخصیت شما را شکل دهد. اگر حتی یک سلبریتی نیستید، بازهم ممکن است داستان زندگی حرفها و تفکرات شما برای برخی افراد جذابیت خاص داشته باشد. با یک وبسایت شخصی آنها را با دیگران در میان بگذارید.

unnamed (1)

THOUGHTS

تفــکرات

1328594_ca59_2

PERSONALITY

شخصـیت

technology-1080x720

BUSINESS

شــــــغل