مارکتینگ(بازاریابی)

Marketing

هُــنر بازاریـابی (مارکتینگ)

مطالعه و مدیریت روابط در تبادلات

بازاریابی فرآیند شناسایی، پیش‌بینی و برآورده کردن نیازها و خواسته‌های مشتری است.

بازاریابی به تلاش برای ارتباط بین ارزش محصول (کالاها یا خدمات) و مشتری گفته می‌شود. بازاریابی به هنر فروش نیز معروف است؛

 

4 قانون

بازاریابی بر پایه ۴ مقوله اصلی (معروف به 4P) به شرح زیر استوار است

 

_
  1. کالا یا خدمات (Product)
  2. توزیع یا محل (Place)
  3. قیمت‌گذاری (Pricing)
  4. ترویج یا پیشبرد (Promotion)