خطای 404 زمانی رخ میدهد که صفحه مورد نظر شما در یک سایت پیدا نشود و شاید این صفحه حذف شده باشد و شاید هم اصلا هیچوقت وجود نداشته است.

برای مثال ممکن است یک سایت دیگر به مقاله ای از سایت شما لینک داده باشد. حاال اگر شما این صفحه ( صفحه مقاله )  را از سایت خود حذف کنید، چه خواهد شد؟

در این صورت اگر کسی روی آنلینک کلیک کند با خطای 404 مواجه خواهد شد.

دانش‌نامهدانش‌نامه عمومیسئو

404 errorبهینه سازی سایتخطای 404رفع خطای 404سئوصفحه حذف شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

question