ریدایرکت 301 دستوری است که بازدیدکننده را از یک آدرس اینترنتی به آدرسی دیگر منتقل میکند.
فرض کنید که آدرس com.A به com.B ریدایرکت 301 شده باشد. به این ترتیب، هر کسی آدرس com.A را باز کند، به طور خودکار به آدرس com.B منتقل خواهد شد.

دانش‌نامهدانش‌نامه عمومیسئو

301 Redirectانتقال دامنهبهینه سازی سایتخطای 301ریدایرکتریدایرکت 301سئو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

question